POLJOPRIVREDA

 

Sektor Poljoprivreda se bavi kontrolisanjem kvaliteta i kvantiteta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Primarna su kontrolisanja: žitarica, uljarica, šećerne repe, voća, povrća, kafe, začina, mesa, proizvoda od mesa, mleka i mlečnih proizvoda, alkohola, šećera

INDUSTRIJA

 

Sektor industrija se bavi kontrolisanjem kvaliteta i kvantiteta industrijskih sirovina i gotovih proizvoda. Primarna su kontrolisanja: sirove nafte, naftnih derivata, ruda, metala, nemetala i hemikalija, procesne opreme i tehničkih materijala, drva i proizvoda od drveta, tekstila, kože i proizvoda od kože.

Centralna laboratorija

 

Podršku sektorima, kao i usluge trećim licima pruža Centralna laboratorija koja se sastoji iz Laboratorije za ispitivanje poljoprivredno prehrambenih proizvoda i Laboratorija za ispitivanje naftnih i hemijskih proizvoda, tekstila, kože i obuće.

Edukacija i konsalting

 

Pružanje usluga edukacije i konsaltinga u oblasti upravljačkih sistema (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001, HACCP, Global Gap) i organske proizvodnje predstavlja osnovu delatnosti ovog sektora.

TRADICIJA DUGA 60 GODINA

Mi smo jedna od najstarijih neutralnih kontrolnih organizacija u Srbiji

Iskustvo stečeno decenijskim radom se danas oplemenjuje novim znanjima i uspešno se prilagođava zahtevima otvorenog tržišta. Tradicija je nastavljena u smislu ulaganja u kadrovske potencijale i savremenu opremu. Potvrda opravdanosti ulaganja je naša mogućnost odgovora na većinu izazova koji se javljaju kao produkt ubrzanja svih procesa poslovanja i življenja. Benefiti korišćenja naših usluga se ogledaju u: povećanju pouzdanosti, kvaliteta, sigurnosti, smanjenju rizika proizvoda/proizvodnje, sa posebnim apostrofom na poverenje koje se rađa u očima potrošača zbog sigurnosti koju uliva objektivna kontrola.

Jugoinspekt - Novi Sad

Objektivna stvarnost  

Kontinuirano se bavimo istraživanjem očekivanja društva i klijenata, sa ciljem pravovremenog obezbeđivanja kvalitetne usluge.

Facebook vesti


Doneta odluka o obnavljanju voznog parka Uprava kompanije je donela odluku o obnavljanju voznog parka. Vozila koja svojom sigurnošću i kvalitetom..

Facebook Stream

Test #2

Vesti sa bloga


Prigovori i žalbe


DOO JUGOINSPEKT-NOVI SAD je u okviru procesa kontrolisanje kvaliteta i kvantiteta robe i usluga uspostavio proceduru za efikasno i efektivno rešavanje prigovora i žalbi, koja je dostupna naručiocu usluge na njegov zahtev.

U postupku rešavanja prigovora i žalbi poštuju se principi za objektivnost:

  • OTVORENOST
  • NEPRISTRASNOST
  • POVERLJIVOST
  • DOSTUPNOST
  • POTPUNOST
  • OSETLJIVOST
  • PRAVEDNOST

Za sve vaše prigovore i žalbe kliknite ovde.

Vremenska prognoza

ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA

Potvrda našeg kvaliteta

Članstvo u organizacijama Gafta i Fosfa je potvrda kvaliteta našeg rada. Članstvo u ovim organizacijama koje su
najveći autoriteti u oblastima kvaliteta žitarica je potvrda naše posvećenosti.

NAŠI KLIJENTI

Naši klijenti su organizacije i pojedinci kojima znači stvarno stanje stvari.

Ponosni smo što smo članovi

Gafta

Članovi smo