Anketa


Anketni list za merenje zadovoljstva korisnika usluge

Molimo Vas da u cilju poboljšanja naših usluga, unapređenja međusobne saradnje i stvaranja dobrih partnerskih odnosa, odgovorite na sledeća pitanja

Pitanja Odgovori Napomene
Da li bi ste preporučili DOO JUGOINSPEKT-NOVI SAD drugima?
Da li ste zadovoljni komunikacijom sa našim zaposlenima?
Da li ste zadovoljni kvalitetom izvršene usluge?
Da li je dokumentacija o pruženim uslugama zadovoljavajuća?
Da li ste zadovoljni cenom usluge?
Da li su ispoštovani dogovoreni vremenski rokovi?
Da li ste zadovoljni brzinom reagovanja na specijalne zahteve?
Predlozi za poboljšanje:

Značenje ocena je sledeće: 1 -Veoma nezadovoljni 2 -Nismo zadovoljni ; 3- Neodlučni; 4 -Zadovoljni smo; 5 -Veoma zadovoljni

Anketni list popunio:
Email adresa:
Preduzeće:
PIB:
Adresa: