Laboratorija za ispitivanje poljoprivredno prehrambenih proizvoda


Laboratorija za ispitivanje poljoprivredno prehrambenih proizvoda

je akreditovana od strane Akreditacinog tela Srbije po standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017

Osnovne aktivnosti laboratorije su fizičko-hemijska, hemijska, mikrobiološka ispitivanja, ispitivanja sadržaja teških metala i organohlornih pestidicida u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje i sprovođenje programa monitoringa. Laboratorijskim ispitivanjem su obuhvaćene različite vrste hrane:

Hrana biljnog i mešovitog porekla:

  • Žitarice, žita i mlinski proizvodi, seme uljarica, kakao zrno, voće, povrće, začini , čajevi, kafa, pekarski kvasac…
  • Proizvodi poput brzo smrznutih testa, finih pekarskih proizvoda, kakao proizvoda i čokolade i proizvoda sličnih čokoladi, bombonskih proizvoda, gume za žvakanje, keksa i proizvoda srodnih keksu, SNECK proizvoda, supa, različiti tipovi biljnih ulja, margarine, belančevinastih proizvoda i mešavina belančevinastih proizvoda…
  • Voćni sokovi, pivo, vino, žestoka alkoholna pića
  • Hrana za životinje ,sačme…

Laboratorijska ispitivanja

Poveren nam je deo laboratorijskih ispitivanja.

Ponosni smo što nam je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao nadležni državni organ poverilo deo laboratorijskih ispitivanja u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje i sprovođenje programa monitoringa.

Naše akreditacije

Preuzmite naše akreditacije

 

Akreditacija laboratorije
poljoprivreda

 

Skraćeni obim – Akreditacija
laboratorija poljoprivreda