Poslovnica nafta, naftni derivati, rude i hemijski proizvodi


Poslovnica nafta, naftni derivati, rude i hemijski proizvodi

Poslovnica za naftu, naftne derivate, rude i hemijske proizvode vrši uslugu kontrolisanja kvaliteta i kvantiteta sledećih roba:

  • Nafta i naftni derivati
  • Veštačka đubriva i mineralne sirovine za njihovu proizvodnju
  • Hemikalije, kiseline, baze, soli
  • Sredstva za pranje
  • Rude metala i nemetala, ugalj, koks i briket
  • Kontrolisanje gaza plovnog objekta.

Naši kadrovi

Poslovnica raspolaže sa posebno obučenim kadrovima za kontrolu kvaliteta i kvantiteta nafte i naftnih derivata na sledećim poslovima:

 

    • Utovar – istovar – pretovar, cevovodni transport:

Brodski, železnički transport, auticisterne u međunarodnom i domaćem saobraćaju

    • Praćenje materijalnog poslovanja prilikom prijema, uskladištenja i otpreme na naftnim instalacijama (naftna skladišta, benzinske pumpe)

Kvalitet roba i njihova primena, nadzor nad internom kontrolom (u laboratorijama, obračun primljenih i otpremljenih količina, primena propisa i standarda (SRPS, ISO, ASTM, IP), pravilnici vezani za vrstu robe, izradu hemijskih analiza i sl., pregled čistoće i uslovnosti transportnih sredstava radi prevoza različitih roba.

Naše akreditacije

Preuzmite naše akreditacije

 

Akreditacija za naftu rude i hemiju

 

Akreditacija laboratorija
industrije