Poslovnica za tekstil kožu i obuću


Poslovnica za tekstil, kožu i obuću

u okviru poslovanja Sektora Industrije preduzeća "Jugoinspekt-Novi Sad" se bavi pružanjem usluge kontrole kvaliteta i kvantiteta svih vrsta roba u obimu:
 • Tekstilne sirovine
 • Komadni tekstilni proizvodi (posteljina i posteljno rublje, rublje za domaćinstvo, marame, maramice, šalovi),
 • Podni zastirači sa ili bez flora (tepisi, podni pokrivači, ćilimi i sl.)
 • Konfekcijski proizvodi i gotovi odevni porizvodi izrađeni od tkanina, pletiva, netkanog materijala, kože, krzna i drugih materijala, čarape, kape, rukavice),
 • Pozamanterija, galanterijska i komadna roba,
 • Tekstilni regenerati.

Pored redovnih poslova kontrole tehničkih sredstava i roba vrši se:

 • Kontrola pakovanja
 • Kontrola obeležavanja
 • Kontrola označavanja
 • Superkontrole
 • Ekspertize
 • Pregled skladišnog prostora pre uskladištenja robe i za vreme istog
 • Pregled uslovnosti transportnih sredstava sa robom i bez nje
 • “Tally servis”
 • Drugi poslovi koji mogu biti ugovoreni u okviru redovnih poslova kontrole ili kao poseban vid kontrole za poznatog naručioca kontrole.

Naše akreditacije

Preuzmite naše akreditacije

 

Akreditacije tekstil kontrola

 

Akreditacije tekstil laboratorija