26.12.2018. DOO JUGOINSPEKT-NOVI SAD imenovan kao telo za redovne i vanredne preglede, za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti dečjih igrališta postupkom:

– prvog pregleda u skladu sa članom 27

– redovnog pregleda u skladu sa članom 28

– vanrednog pregleda u skladu sa članom 29

Pravilnika o bezbednosti dečjih igrališta, sa izdavanjem sertifikata o prvom pregledu, Sertifikata o redovnom pregledu i Sertifikata o vanrednom pregledu, od strane Ministarstva privrede, broj rešenja 119-01-338/2018-07, broj imenovanog telа  И 007.