POLJOPRIVREDA

 

Sektor Poljoprivreda se bavi kontrolisanjem kvaliteta i kvantiteta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Primarna su kontrolisanja: žitarica, uljarica, šećerne repe, voća, povrća, kafe, začina, mesa, proizvoda od mesa, mleka i mlečnih proizvoda, alkohola, šećera

INDUSTRIJA

 

Sektor industrija se bavi kontrolisanjem kvaliteta i kvantiteta industrijskih sirovina i gotovih proizvoda. Primarna su kontrolisanja: sirove nafte, naftnih derivata, ruda, metala, nemetala i hemikalija, kontrolisanje dečjih igrališta i opreme za dačja igrališta, drva i proizvoda od drveta, tekstila.

Centralna laboratorija

 

Podršku sektorima, kao i usluge trećim licima pruža Centralna laboratorija koja se sastoji iz Laboratorije za ispitivanje poljoprivredno prehrambenih proizvoda i Laboratorija za ispitivanje naftnih i hemijskih proizvoda, tekstila, kože i obuće.

Edukacija i konsalting

 

Pružanje usluga edukacije i konsaltinga u oblasti sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, HACCP, Global Gap).

Jugoinspekt - Novi Sad

Objektivna stvarnost  

Prigovori i žalbe
DOO JUGOINSPEKT-NOVI SAD je u okviru procesa kontrolisanje kvaliteta i kvantiteta robe i usluga uspostavio proceduru za efikasno i efektivno rešavanje prigovora i žalbi, koja je dostupna naručiocu usluge na njegov zahtev.
Za sve vaše prigovore i žalbe kliknite ovde.

Ponosni smo što smo članovi

Gafta