Testiranje Software-a

Jugoinspekt - Novi Sad nudi obimne QA i test strategije koje mogu da zadovolje vaše potrebe.

Benefiti testiranja sa Juins-om

Od nedavno Juins je osnovao sektor za kontrolu kvaliteta software-a, testirajući i sertifikujući finalne verzije software-a, testirajući software u izradi, kao i analizirajući zahteve klijenata za razvoj software-a. U zavisnosti da li ste developerska firma, non-IT kompanija ili investitor u softwere. Prilagođavamo se vama i nudimo sledeće usluge:

Način testiranja u zavisnosti od potrebe i uvida u izvorni kod:

 • White box testiranje – testiranje unutrašnje strukture, a ne funkcionalnosti vidljive krajnjem korisniku, izvorni kod je dostupan testeru. Ovaj način se primenjuje na unit, integracione i sistemske testove.
 • Black box testiranje – ispitivanje funkcionalnosti sistema bez ikakvog uvida u kod ili unutrašnju strukturu aplikacije.
 • Outsource testiranja sa Juinsom donosi više benefita kako za direktne korisnike usluge, tako i za indirektne, korisnike software-a.
 • Testiranje ne obavljaju vaši developeri, već Juins dedicated testeri. Time se smanjuje cena razvoja projekta, povećava se njegov kvalitet i brzina.
 • Eliminiše se potencijalni sukob interesa koji se ne retko javlja između kolega koji razvijaju i koji testiraju software.
 • Niža cena testiranja nego in-house rešenje.
 • Kompletna posvećenost našeg tima Vama i Vašim projektima.
 • Sertifikovanje faze razvoja software-a omogućava marketing i prodajnu polugu prema potencijalnim kupcima i korisnicima software-a, kao potvrda da je treće nezavisno lice ocenilo kvalitet software-a i njegovu funkcionalnost.
 • Garancija dobro obavljenog posla nije mrtvo slovo na papiru, već finansijska garancija da testirani software neće napraviti grešku koja može da izazove gubitak klijenta.
 • Implementiran standard 27001 kao jedan od garanta za sigurnost i bezbednost podataka, bez šanse za zloupotrebom ili neovlašćenim korišćenjem.
 • I na kraju, jedna od najvećih finansijko razvojnih institucija stoji iza Juinsa, EBRD – Evropska Banka za Obnovu i Razvoj, angažujući Juins na projektima koje finansira, pouzdajući se u usluge koje pružamo i na njima donoseći najdelikatnije odluke.

Samo vi

Naše radno vreme se poklapa sa vašim

Uslovi projekta su naglo promenjeni? Obavestite nas, mi prilagođavamo radno vreme za klijenta. Gde god da ste, mi ćemo pronaći vremena da se poklapa sa vašim.

Kako testiramo

Testiranjem softwera podrazumeva objektivan i nezavisan pogled na software čime se obezbeđuje osnova za razumevanje i ocenjivanje rizika implementacije kao i funkcionisanja testiranog sistema. Testiranje softverskog proizvoda se sastoji iz niza aktivnosti koje se sprovode tokom celokupnog vremena trajanja projekta kao i nakon završetka razvojnog procesa.

Prema klasi, načinu i vrsti delimo testiranje na:

100% Transparentni

Vi ste uvek u kontroli, sa potpunim pristupom našim QA izveštajima na vašem projektu, testovima, skriptama.

Personalizovana usluga

Prilagođavamo se vašim projektima i potrebama. Zajedno do cilja.

Fleksibilnost

Podržavamo sve tradicionalne vrste procesa koje projekat zajteva, najčešće waterfall ili agile i scrum proces rada.