Primarna su kontrolisanja: žitarica, uljarica, šećerne repe, sojine i suncokretove sačme, ulja, brašna, kafe, začina, voća, povrća, mesa i proizvoda od mesa, mleka i mlečnih proizvoda, alkohola, šećera, konzerviranih proizvoda, jaja itd.
Delatnost u domenu kontrolisanja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda obuhvata: