Akreditacija

DOO Jugoinspekt – Novi Sad je akreditovana kontrolna organizacija od strane Akreditacionog Tela Srbije (ATS) i možete nas pronaći u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU), koji se nalazi na stranicama ATS.

Akreditovani smo u skladu sa zahtevima standarda:

 • SRPS ISO/IEC 17020: 2012 – kontrolna organizacija Tipa A
 • SRPS ISO/IEC 17025: 2017 – akreditovana laboratorija za ispitivanje poljoprivredno – prehrambenih proizvoda i za ispitivanje naftnih i hemijskih proizvoda i
 • SRPS EN ISO/IEC 17065: 2016 – sertifikaciono telo za sertifikaciju opreme za dečja igrališta i za sertifikaciju organske proizvodnje

Implementirali smo i sertifikovali u svom poslovanju sledeće standarde:

 • SRPS ISO 9001: 2015 – Sistem menadžmenta kvalitetom
 • SRPS ISO 14001: 2015 – Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine
 • SRPS ISO 45001: 2018 – Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu
 • SRPS ISO/IEC 27001: 2014 – Sistem menadžmenta bezbednošću informacija

DOO Jugoinspekt – Novi Sad je sertifikovani član međunarodnih udruženja:

 • GAFTA Superintendent & Analyst
 • FOSFA Superintendent
 • DUNAV SOJA
 • IFIA/ TIC Council