DDD

POSLOVNICA ZA DDD

DOO Jugoinspekt – Novi Sad kroz ponudu svojih usluga vrši i sprovođenje mera sanitarne zaštite, odnosno mera DDD-a (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija) koje predstavljaju najznačajnije opšte mere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

Razlog proširenja delatnosti na usluge za DDD je potreba za poboljšanjem zdravlja ljudi i kvaliteta života, jer su štetni mikroorganizmi, insekti i glodari pretnja našem zdravlju i zdravlju našeg okruženja.

Pružamo kompletne stručne usluge sanitarne zaštite, kao i savetodavne i ostale srodne usluge vezane za sanitarnu zaštitu, u skladu sa HACCP standardima.

Uspešno obavljamo poslove sanitarne zaštite, DDD mere, u velikom broju objekata različitih namena, kao što su:

 • privatni stanovi, stambene zgrade
 • ugostiteljski objekti svih kategorija
 • poslovni i industrijski objekti svih namena (primarna i proizvođačka industrija, prodajni objekti)
 • skladišnim prostorima, silosima, mlinovima
 • prevozna sredstva za transport životinja
 • objekti za smeštaj i držanje životinja
 • obrazovne ustanove i dečiji vrtići
 • objekti i sredstva javnog prevoza

Nakon izvršenog pregleda objekta ili poslovnog prostora, kao i implementacijom mera u nove objekte i proizvodnje jedinice predlažemo optimalan i ekonomičan vid održavanja ili sanacije.

Višegodišnje iskustvo i broj zadovoljnih klijenata, najbolji su garant da ćemo rešiti postavljeni zadatak iz oblasti ekološko-sanitarne zaštite na najoptimalniji način.

Izbor insekticida, način aplikacije, broj potrebnih tretmana i mere opreza u sprovođenju insekticidnih tretmana prepušta se obučenim i stručnim kadrom i izvođačima DDD mera u skladu sa HACCP sistemom.

Poslovnica za DDD u obimu svog poslovanja vrši usluge:

 • fumigacije zrnastih roba (pšenica, kukuruz, ječam, soja) u silosima/ elevacijom i u podnim skladištima sa ciljem suzbijanja skladišnih štetočina
 • dezinsekcije praznog skladišnog prostora (silo ćelija, podsilosnih i nadsilosnih galerija, prostorija, prijemnih koševa, transportnih puteva protiv skladišnih i gamižućih insekata)
 • dezinfekcije praznih transportnih sredstava;
 • uspostavljanja sistema zaštite od štetočina i mesečni monitoring klopki za štetočine;
 • dezinfekciju radnih površina, predmeta i alata u proizvodnim pogonima (primarna i proizvođačka industrija)
 • ugostiteljskim objektima
 • uslužnim i prodajnim mestima
 • kod farmskog uzgoja životinja

Preparati koji se koriste za izvođenje fumigacije i dezinsekcije letećih insekata registrovani su za tu namenu od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i nalaze se na Listi registrovanih preparata za zaštitu bilja.

Korišćeni insekticidi za suzbijanje gamižućih insekata (biocidni proizvodi) registrovani su za tu namenu od strane Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i nalaze se na Listi biocidnih proizvoda upisanih u Registar biocidnih proizvoda.

MERE SANITARNE ZAŠTITE su mere:

Dezinfekcija

DEZINFEKCIJA predstavlja niz različitih postupaka koji ima za cilj redukciju broja patogenih i drugih mikroorganizama, koja neće biti rizična po zdravlje živih organizama i neće imati negativan uticaj na ekosistem.

Predstavlja skup preventivnih i korektivnih mera (fizičkih i hemijskih) sa ciljem da se postupkom dezinfekcije uništi, inhibira ili ukloni populacija patogenih i drugih mikroorganizama (uzročnika različitih bolesti, virusa, bakterija i njihovih spora, mikoplazmi, rikecija, plesni, gljivica itd.).

Za uspešnu dezinfekciju i adekvatan izbor dezinfekcionog sredstva i tehnike primene, veoma je važno poznavanje bioloških osobina patogenih i drugih mikroorganizama.

Postupak dezinfekcije uvek se vrši u spoljnjoj sredini (zemljištu, vodi, vazduhu, na predmetima i u prostorijama u kojima borave ljudi i životinje)

Dezinfekcija nije sterilizacija.

Dezinfekciju je potrebno sprovoditi u objektima ili prostorima:

 • ustanova za pripremanje hrane (kuhinje, restorani, kuhinjsko- trpezarijski blokovi)
 • ustanova za proizvodnju namirnica – proizvodne linije u industriji
 • sanitarnim čvorovima
 • vozilima za prevoz prehrambenih namirnica
 • prevoznim sredstvima za prevoz osoba
 • prevoznim sredstvima za transport životinja
 • klimatizacijskim komorama i ventilacijskim kanalima

Dezinsekcija

DEZINSEKCIJA predstavlja skup različitih preventivnih i korektivnih mera koje se preduzimaju u svrhu smanjenja populacije štetnih insekata, što ima za cilj dovođenje njihove populacije ispod praga ekonomske štetnosti.

Štetni insekti su prenosioci uzročnika zaraznih bolesti, parazitiraju na telu čoveka, uzrokuju alergijske reakcije, imaju toksično delovanje, predstavljaju skladišne štetočine ili su jednostavno uznemirivači svoje okoline.

Cilj dezinsekcije je prevencija prenošenja zaraznih bolesti (zoonoza) i sprečavanje materijalnih šteta koje su prouzrokovane šetenim insektima.

Dezinsekcija može biti:

 • preventivna (sprečavanje naseljavanja štetnih insekata u nekom objektu i/ ili robi)
 • kurativna (štetni insekti su prisutni u nekom objektu i/ ili robi i primenjuju se mere suzbijanja sa ciljem zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uništavanja određenih štetnih insekata na određenom prostoru i/ili objektu).

Kurativne mere su:

 • mehaničke mere (zatvaranje puteva kretanja insekata, primena zamki sa feromonima itd.)
 • biološke mere (primena prirodnih neprijatelja)
 • hemijske mere (upotreba insekticida i repelenata).

Hemijske mere zaštite su:

 • vlažna dezinsekcija (primena vodenih rastvora insekticida)
 • fumigacija (primena fumiganata/ preparata koji deluju u vidu gasa).

Dezinsekcija svoju primenu nalazi u:

 • skladišnim prostorima, silosima, mlinovima
 • proizvodnim pogonima (primarna i proizvođačka industrija)
 • ugostiteljskim objektima
 • uslužnim i prodajnim mestima
 • kod farmskog uzgoja životinja

Deratizacija

DERATIZACIJA predstavlja skup metoda i sredstava usmerenih na suzbijanje i redukciju broja štetnih glodara (miš, pacov) na najmanju moguću meru. Razlog za suzbijanje proizilazi iz epidemiološko-epizotioloških (zdravstvenih) i ekonomskih razloga.

Glodari predstavljaju prirodne rezervoare i prenosioce raznih zaraznih bolesti (salmoneloza, listerioza, trihineloza itd.), ostavljajući sekrete i ekskrete na namirnicama i predmetima sa kojima dolaze u dodir.

Deratizacija predstavlja skup preventivnih mera koje imaju za cilj da smanje populaciju štetnih glodara, prenosilaca zaraznih bolesti i kao prouzrokovača značajnih ekonomskih šteta na prehrambenim proizvodima.

Ukoliko preventivne mere ne spreče nastanjivanje i stvaranje uslova za brzo razmnožavanje štetnih glodara, moraju se primeniti kurativne mere.

Kurativne mere su:

 • mehaničke mere (uklanjanje otpada i ostalog materijala pogodnog za razvoj štetnih glodara, ugradnja prepreka, upotrebu lepljivih traka, primena zamki, klopki i ostalih metoda koje sprečavaju slobodno kretanje glodara)
 • fizičke mere (upotreba ultrazvučnih metoda kako bi se sprečio ulazak i zadržavanje štetnih glodara u objektima)
 • hemijske mere (upotreba hemijskih sredstava za suzbijanje štetnih glodara – rodenticidi).

Deratizacija u skladu sa HACCP sistemom predstavlja određivanje kontrolnih tačaka, postavljanje deratizacionih kutija, vođenje precizne evidencije, dostavljanje izveštaja sa pratećom dokumentacijom.

Deratizacija svoju primenu nalazi u:

 • u proizvodnim (industrijskim) pogonima
 • u skladišnim prostorima, mlinovima
 • kod farmskog uzgoja životinja
 • u gradskim kanalizacijama
 • na gradskim deponijama
 • svim drugim objektima i prostorima gde se javlja problem pojave glodara

Zbog svoje velike rasprostranjenosti, plodnosti i inteligencije, mišoliki glodari predstavljaju veliku opasnost po čoveka i njegovu okolinu. Danas je nemoguće zamisliti funkcionisanje naselja i gradskih središta bez prisustva rodenticida u komunalnoj higijeni.

ZAŠTO DOO JUGOINSPEKT – NOVI SAD?

 • preko 70 godina iskustva u kontroli robe i pružanju usluga
 • dugogodišnja saradnja sa klijentima i dobra reputacija
 • pokrivenost područja Republike Srbije
 • efikasna i brza usluga, prilagođena zahtevima klijenta
 • zadovoljstvo klijenta dobijenom uslugom
 • digitalizovan proces obrade podataka i izveštavanje
 • iskusni inspektori i laboratorijski analitičari
 • međunarodno priznate akreditacije i sertifikati

DOO Jugoinspekt – Novi Sad  je siguran i pouzdan partner u procesu pripreme za navedene Standarde i principe.

Kontaktirajte nas:
Ivan Kočović, na e-mail ivan.kocovic@juins.rs ili na kontakt telefon +381648442138 za ugovaranje sastanka i više informacija.

Postanite naš partner.