Dečija igrališta

Kontrola bezbednosti dečjih igrališta, opreme i podloge za ublažavanje udara za dečja igrališta radi se prema Pravilniku o bezbednosti dečjih igrališta (“Službeni glasnik RS" br. 41/2019).

Pravilnik se primenjuje na sva dečja igrališta na otvorenom prostoru, uključujući i dečja igrališta koja su već u upotrebi. Rok za usaglašavanje dečjih igrališta u Republici Srbiji je do 23.11.2021. godine.

DOO Jugoinspekt – Novi Sad nalazi se na listi imenovanih tela za ocenivanje usaglašenosti, koja se nalazi na stranicama Ministarstva privrede: https://tehnis.privreda.gov.rs/sw4i/download/files/box/_id_7934/REGISTARITOU5092021.pdf

DOO Jugoinspekt – Novi Sad je Imenovano telo od strane Ministarstva privrede za:

 • sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti dečjih igrališta postupkom:
  • prvog pregleda u skladu sa čl. 27
  • redovnog pregleda u skladu sa čl. 28
  • vanrednog pregleda u skladu sa čl. 29

Pravilnika o bezbednosti dečjih igrališta, sa izdavanjem sertifikata o prvom pregledu, Sertifikata o redovnom pregledu i Sertifikata o vanrednom pregledu, od 28.11.2018., broj rešenja 119-01-338/2018-07,

 • sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti opreme i podloge za ublažavanje udara za dečja igrališta postupkom Pregleda tipa, a u skladu sa članom 23 Pravilnika o bezbednosti dečjih igrališta Sl.glasnik RS br.41/2019, broj rešenja 019-01-283/2019-07.

’’Sigurna dečja igrališta – bezbedna igra za vašu decu!’’

ZAŠTO DOO JUGOINSPEKT – NOVI SAD?

 • preko 70 godina iskustva u kontroli robe i pružanju usluga
 • dugogodišnja saradnja sa klijentima i dobra reputacija
 • pokrivenost područja Republike Srbije
 • efikasna i brza usluga, prilagođena zahtevima klijenta
 • zadovoljstvo klijenta dobijenom uslugom
 • digitalizovan proces obrade podataka i izveštavanje
 • iskusni inspektori i laboratorijski analitičari
 • međunarodno priznate akreditacije i sertifikati

DOO Jugoinspekt – Novi Sad  je siguran i pouzdan partner u procesu pripreme za navedene Standarde i principe.

Kontaktirajte nas: Aleksandra Stanojev, Direktor Sektora Industrija,na e-mail aleksandra.stanojev@juins.rs ili na kontakt telefon +381648442098 za ugovaranje sastanka i više informacija.

Postanite naš partner.