DOO Jugoinspekt – Novi Sad na Sajmu preduzetništva i zanatstva u Novom Sadu

Svečano otvaranje Sajma preduzetništva i zanatstva u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam održano je 21.03.2022. godine u Kongresnom centru Master Novosadskog sajma.

Sajam preduzetništva i zanatstva je dvodnevna sajamska manifestacija na kojoj se predstavilo preko 30 izlagača na izložbenim štandovima, kao i na šest stručnih tribina u praktičnim radionicama i na štandu Sekretarijata.

DOO Jugoinspekt – Novi Sad je uzeo učešće na sajmu kao domaće akreditovano kontrolno telo za kvalitativno i kvantitativno kontrolisanje, laboratorijsko ispitivanje, sertifikaciju i verifikaciju proizvoda i roba.

Angažmanom DOO Jugoinspekt – Novi Sad kao kontrolnog tela značajno se smanjuju rizici, unapređuju se proizvodni procesi i ekonomičnost poslovanja klijenata na efikasan način.

Prepoznatljivi smo kao pouzdan, kvalitetan i siguran partner, gde uz kontrolu potencijalnih rizika za kvalitet proizvoda i proces proizvodnje pomažemo domaće preduzetništvo.