Učestvovanje Juinsa na Serbian Fashion Week

Prolećno izdanje “Srpske nedelje mode – Serbia Fashion Week” održano je od 26-30.04.2022. godine u Auli Master centra Novosadskog sajma i u SKC Fabrika u Novom Sadu. Na otvaranju prestižne modne manifestacije DOO Jugoinspekt – Novi Sad se predstavio preko poslovne jedinice za tekstil, kožu i obuću. Naglašena je važnost kontrolisanja kvaliteta tekstilnih proizvoda, obuće i kožne galanterije i usaglašavanja sa srpskim standardima i važećim zakonskim regulativama, kao i izdavanje Izveštaja o kontrolisanju kvaliteta i/ ili kvantiteta koji su neophodni za izradu Deklaracije. Izdavanje Izveštaja  je podržano analizama od strane sopstvene akreditovane laboratorije za ispitivanje (SRPS ISO/IEC 17025:2017). Srpska nedelja mode je manifestacija koja povezuje oblasti kulture,...

DETALJNIJE
Share