Kompanijske vrednosti

DOO Jugoinspekt – Novi Sad nastoji da razvija i implementira uspešne organizacione vrednosti koje će se odraziti na poboljšanje poslovanja, konkurentnost i razvoj svih naših zaposlenih.

Misija

Kontrolisanjem kvaliteta i praćenjem savremenog razvoja svih tržišta, podržavamo raznovrsnost proizvoda i usluga za zadovoljavanje specifičnih potreba potrošača i društva, vodeći računa o bezbednosti i zdravlju korisnika, kao i o funkcionalnosti robe i usluga.

Cilj nam je da klijentima pružimo pouzdanu, efektivnu i visokokvalitetnu uslugu kako bismo kroz otvorenu komunikaciju ispunili zajedničke poslovne i strateške ciljeve. Poštujući temeljne društvene i moralne vrednosti, brinemo o zadovoljstvu naših kupaca i zaposlenih.

Kontinuiranim ulaganjem u ljudske resurse i znanje, kao ključnim resursom, odgovara se izazovima i postavljenim ciljevima, omogućavajući da sve što nosi znak JINS uliva sigurnost i poverenje za garantovan kvalitet.

Cilj nam je da osiguramo stalni razvoj kompanije na domaćem i inostranom tržištu.

Integritet 

Usluge DOO Jugoinspekt – Novi Sad  su uvek na visokom nivou i neprestano se razvijaju. Kompanija poštuje i ceni svoje kupce i dobavljače, svakog pojedinca, i trudi se da izgradi dobro partnerstvo sa potencijalnim i novim klijentima.

Cilj nam je zadržati se na poziciji ambicioznog, pouzdanog i poželjnog poslovnog partnera, koji u spektru svojih usluga može da ponudi kvalitetan i odgovornan rad u okviru domaćeg poslovanja ali i sa zemljama regiona.

Ljudski resursi

Međuljudski odnosi u kompaniji se zasnivaju na otvorenoj komunikaciji.

Držimo se iskrenosti i integriteta, kako u odnosu prema klijentu, tako i među samim zaposlenima.

U radu cenimo i podstičemo nezavisnost, kreativnost i inicijativu.

Očekujemo posvećenost prema radnim zadacima i posvećenost u korist kompanije.

Vizija 

Vizija DOO Jugoinspekt – Novi Sad je da u svojoj delatnosti bude lider na domaćem tržištu i da svojom aktivnošću doprinosi poboljšanju kvaliteta života ljudi i društva u celini. Takođe, naša vizija je da postanemo međunarodno priznato kontrolno telo.

Vizija se ogleda u nastojanjima da postanemo najbolji poslovni partner u oblasti kontrole kvaliteta i kvantiteta roba, pružanju celokupnih usluga iz ponude i laboratorijskih ispitivanja u region, kroz moderan i inovativan pristup poslovanju, kao i kroz stratešku i digitalnu transformaciju.

Hronologija nastanka i razvoja:

“Jugoinspekt" je osnovan 1949. godine Ukazom Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije, sa zadatkom da obavlja poslove kontrole kvaliteta i kvantiteta, preuzimanja i predaje robe u izvozu i uvozu po nalogu državnih organa. Od 1950. “Jugoinspekt" obavlja ugovornu kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe, kao i kontrolu na osnovu ovlašćenja od strane nadležnih organa.

Od 1974. godine “Jugoinspekt" je organizovan u obliku Radne organizacije sa sedištem u Beogradu u čijem sastavu se nalazio i “Jugoinspekt-Novi Sad" kao Osnovna organizacija udruženog rada (OOUR).

Od 1977. godine “Jugoinspekt" je organizovan u obliku Složene organizacije udruženog rada (SOUR) sa sedištem u Beogradu i oko 1400 zaposlenih. U sastavu Složene organizacije nalazilo se 9 (devet) Radnih organizacija sa sedištima u glavnim gradovima SFRJ. U to vreme “Jugoinspekt" je bio najveća radna organizacija za neutralnu kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe i usluga, te jedna od nekoliko najvećih u svetu.

Od 1989. godine nakon raspada SOUR “Jugoinspekt", RO “Jugoinspekt-Novi Sad" počinje da posluje kao samostalna Radna Organizacija u čijem sastavu se nalaze 2 (dve) Osnovne organizacije udruženog rada, OOUR “Poljoprivreda" i OOUR “Industrija", sa oko 200 zaposlenih.

1993. godine “Jugoinspekt-Novi Sad" se transformiše u Deoničarsko društvo u mešovitoj svojini sa sedištem u Novom Sadu.

1998. “Jugoinspekt-Novi Sad" postaje akcionarsko društvo koje posluje pod nazivom a.d."Jugoinspekt-Novi Sad", Preduzeće za kontrolu kvaliteta i kvantiteta roba u usluga, sa sedištem u Novom Sadu, ul. Dunavska 23/I.

Od 2008. godine DOO Jugoinspekt-Novi Sad postaje privredno društvo u privatnom vlasništvu, koje nastavlja sa obavljanjem svojih dosadašnjih delatnosti i zadržava lidersku poziciju u kontroli kvaliteta i kvantiteta roba i usluga u Republici Srbiji.