Kontakt

CENTRALA PREDUZEĆA

Dunavska 23/I, 21000 Novi Sad T: 021/422-733, 422-732 F: 021/6611-822 office@juins.rs

UPRAVA

Dunavska 23/I, 21000 Novi Sad, 021/422-733
Ana Radun Đurović, Direktor
ana.radun@juins.rs

SEKTOR INDUSTRIJA

Dunavska 23/I, 21000 Novi Sad, 021/422-732
Aleksandra Stanojev Jagodić, Direktor Sektora Industrije
064/844-2098
aleksandra.stanojevjagodic@juins.rs

KVALITET I EDUKACIJA

Dunavska 23/I, 21000 Novi Sad, 021/422-732
Miloš Rodić, Direktor Kvaliteta
064/868-4958
milos.rodic@juins.rs

CENTRALNA LABORATORIJA

Dunavska 23/I, 21000 Novi Sad, 021/422-732
Dušanka Vukmirović, Direktor Centralne laboratorije
064/844-2026
dusanka.vukmirovic@juins.rs

SEKTOR POLJOPRIVREDE

Nada Pantić, Direktor Sektora Poljoprivredse, Dunavska 23/I, 21000 Novi Sad, 021/422-733 nada.pantic@juins.rs

POSLOVNICA NOVI SAD

Dunavska 23/I, 21000 Novi Sad, 021/422-733
Stevan Sremac, Rukovodilac OJ Novi Sad,
064/844-2101
stevan.sremac@juins.rs

POSLOVNICA PANČEVO

Jabučki put 93, 013/341-026
Nebojša Ninkov, Rukovodilac OJ Pančevo, 064/844-2109
nebojsa.ninkov@juins.rs

POSLOVNICA SOMBOR

Njegoševa 9, 025/436-470
Goran Ivošević, Rukovodilac OJ Sombor,
064/844-2096
goran.ivosevic@juins.rs

POSLOVNICA ZRENJANIN

Zorana Kamenkovića 9, 023/561-714
Zoran Moldovanov, Rukovodilac OJ Zrenjanin, 064/844-2014
zoran.moldovanov@juins.rs

POSLOVNICA SREMSKA MITROVICA

Stari Šor, 022/210-0871
Novica Marković, Rukovodilac OJ Sremska Mitrovica, 064/844-2024
novica.markovic@juins.rs

DDD

Njegoševa 9, 025/436-470
Ivan Kočović, Rukovodilac OJ DDD,
064/844-2138
ivan.kocovic@juins.rs