Poljoprivreda

DOO Jugoinspekt – Novi Sad je kontrolna organizacija tipa A (SRPS ISO / IEC 17020: 2012).

Svojom nezavisnom i nepristrasnom ugovornom kontrolom kvaliteta i kvantiteta roba i usluga izdaje:

 • Health Certificate / Sertifikat zdravstvene bezbednosti za potrebe izvoza
 • Sertifikate po zahtevu naručioca kontrole

Kontrolna kuća koja garantuje zdravstvenu bezbednost kontrolisanih proizvoda prilikom izvoza u zemlje EU, država članica EAEU, Bliskog Istoka, Kine itd.

DOO Jugoinspekt – Novi Sad je sertifikovani član:

 • Udruženja za promet žitaricama i stočnom hranom (Gafta) gde u ponudi svojih usluga vrši poslove kontrole i verifikacije, radi analizu i daje savete u vezi svih proizvoda kojima se trguje prema ugovornim uslovima Gafta
 • Federacije udruženja za ulja, semena i masti (FOSFA) čime olakšava trgovanje klijentu uljaricama, uljima i mastima u zemlji i inostranstvu
 • Dunav Soja predstavlja sertifikaciju koja podrazumeva praćenje sledljivosti i kontrolu kvaliteta soje sa od njive, preko skladišnih kapaciteta pa sve do isporuke kupcu, uz garanciju da je soja BEZ GMO kvaliteta i da je održivo proizvedena korišćenjem sredstava za zaštitu bilja uz očuvanje prirodnih resursa

ZAŠTO DOO JUGOINSPEKT – NOVI SAD?

 • preko 70 godina iskustva u kontroli robe i pružanju usluga
 • dugogodišnja saradnja sa klijentima i dobra reputacija
 • pokrivenost područja Republike Srbije
 • efikasna i brza usluga, prilagođena zahtevima klijenta
 • zadovoljstvo klijenta dobijenom uslugom
 • digitalizovan proces obrade podataka i izveštavanje
 • iskusni inspektori i laboratorijski analitičari
 • međunarodno priznate akreditacije i sertifikati

DOO Jugoinspekt – Novi Sad  je siguran i pouzdan partner u procesu pripreme za navedene Standarde i principe.

Kontaktirajte nas: Nada Pantić,  direktor na e-mail
nada.pantic@juins.rs
ili na kontakt telefon +381648442086 za ugovaranje sastanka i više informacija.

Postanite naš partner.