Sertifikaciono telo

Sertifikaciono telo DOO Jugoinspekt – Novi Sad vrši:

  • ocenu usaglašenosti opreme za dečja igrališta i podloge za ublažavanje udara u skladu sa referentnim propisima,
  • ocenu usaglašenosti organske proizvodnje u skladu sa referentnim propisima,

poštujući zahteve standarda SRPS EN ISO/IEC 17065, zahteve za tela koja sertifikuju proizvode.

Sertifikaciono telo za sertifikaciju opreme za dečja igrališta prema zahtevima standarda SRPS EN ISO/IEC 17065

“DOO JUGOINSPEKT-NOVI SAD je prvo sertifikaciono telo u Srbiji za ocenu usaglašenosti opreme za dečja igrališta u skladu sa zahtevima Pravilnika o bezbednosti dečjih igrališta (“Službeni glasnik RS", br. 41/19).

Sertifikaciono telo za kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje prema zahtevima standarda SRPS EN ISO/IEC 17065

DOO Jugoinspekt – Novi Sad u oblasti organske proizvodnje vrši kontrolu i sertifikaciju, koja je u skladu sa nacionalnim zakonskim regulativama, kako bi na verodostojan način promovisao organsku proizvodnju i unapredio zdravlje i produktivnost uzajamno zavisnih zajednica, sastavljenih od zemljišta, biljaka, životinja i ljudi.

DOO Jugoinspekt – Novi Sad je akreditovan za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije proizvoda u organskoj proizvodnji od strane Akreditacionog tela Srbije u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17065: 2016.

Kontaktirajte nas u cilju dobijanja prijave za uključivanje u organsku proizvodnju 

Postupak uključivanja proizvođača u organsku proizvodnju pokreće se prijavom koju proizvođač podnosi ovlašćenoj sertifikovanoj organizaciji DOO Jugoinspekt – Novi Sad.

Za sve informacije o cenama usluge i uslovima za kontrolu i sertifikaciju u organskoj proizvodnji, zainteresovani se mogu pisanim putem obratiti na e-mail adresu: office@juins.rs.

DOO Jugoinspekt – Novi Sad  je siguran i pouzdan partner u procesu pripreme za navedene Standarde i principe.

Kontaktirajte nas putem mail-a office@juins.rs ili kontakt telefona +38121422733 za ugovaranje sastanka i više informacija.

Postanite naš partner.