Usluge u Industriji

Primarna su kontrolisanja:

 • kvantiteta i kvaliteta sirove nafte, naftnih derivata i tečnog naftnog gasa
 • kvantiteta i kvaliteta mineralnih đubriva i sirovina za njihovu proizvodnju
 • kvantiteta i kvalitet hemikalija i hemijskih proizvoda (kiselina, baza, soli)
 • nameštaja
 • drvenih podnih obloga i vlažnosti cementne košiljice
 • bezbednosti dečjih igrališta, podloge i opreme za dečja igrališta
 • ispitivanja i kontrola usaglašenosti kvaliteta i kvantiteta proizvoda od tekstila, kože i obuća.

POSLOVNA JEDINICA – NAFTA, RUDE I HEMIJA

POSLOVNA JEDINICA – NAFTA, RUDE I HEMIJA

DOO Jugoinspekt – Novi Sad raspolaže sa sledećim resursima, koji su garant sigurne i pouzdane saradnje sa nama:

 • kalibrisanu mernu opremu za kontrolu kvaliteta i kvantiteta roba
 • stručan i profesionalan kadar
 • akreditovanu laboratoriju po standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017
 • teritorijalnu pokrivenost na svim ključnim mestima pružanja usluga.

Kontrolisanje kvaliteta i kvantiteta:

 • nafte i naftnih derivata (evro dizel, ulja za loženje, TNG, benzin),
 • mineralnih đubriva i sirovina za njihovu proizvodnju,
 • hemikalija i hemijskih proizvoda (kiselina, baza, soli)

na sledećim poslovima:

 • Kontrolisanja kvantiteta robe – poslovi utovara/ istovara/ pretovara u plovnim objektima, rezervoarima, auto i železničkim cisternama/ prikolicama, cevovodnim transportom u međunarodnom i domaćem saobraćaju;
 • Kontrolisanja kvaliteta roba – laboratorijska  ispitivanja (prema propisima i standardima SRPS, ISO, ASTM, IP);
 • Kontrolisanja uslovnosti objekata za skladištenje i transportnih sredstava
 • Monitoring zaliha roba

Inspektori PJ Nafta su članovi međunarodne federacije inspekcijskih agencija – IFIA/ TIC Council.

POSLOVNA JEDINICA – MAŠINE I DRVO

POSLOVNA JEDINICA – MAŠINE I DRVO

Poslovnica za mašine, opremu i mašinske materijale raspolaže stručnim kadrovima akreditovanim za obavljanje sledećih vrsta kontrolisanja:

 • Kontrolisanje bezbednosti dečijih igrališta
 • Kontrolisanje bezbednosti dečijih igraonica
 • Kontrolisanje pakovanja i obeležavanja
 • Kontrolisanje utovara i istovara iz prevoznog sredstva

Poslovnica za drvo i drvne prerađevine raspolaže stručnim kadrovima osposobljenim za obavljanje usluga kontrole kvaliteta i kvantiteta roba i usluga iz oblasti drvne industrije, koji se vrše na osnovu odgovarajućih procedura, standarda i propisa o kvalitetu drveta i proizvoda od drveta.

Obim kontrole obuhvata oblasti eksploatacije, proizvodnje, prometa i usluga.

Usluge iz oblasti kontrolisanja poslovnice za drvo obuhvataju:

 • Kontrolisanje parketa, podnih obloga od drveta, drvnih elemenata i galanterije
 • Kontrolisanje vlažnosti cementne košuljice
 • Kontrolisanje nameštaja
 • Kontrolisanje oble građe – trupaca
 • Kontrolisanje građevinske stolarije
 • Kontrolisanje rezane građe
 • Kontrolisanje ploča i furnira.

Glavni korisnici usluga su:

 • Dečije igraonice i igrališta
 • Proizvođači i uvoznici opreme za dečije igraonice i igrališta
 • Proizvođači svih vrsta rezane građe
 • Proizvođači proizvoda od drveta
 • Fabrike nameštaja.

POSLOVNA JEDINICA – TEKSTIL, KOŽA I OBUĆA

POSLOVNA JEDINICA – TEKSTIL, KOŽA I OBUĆA

U okviru poslovanja Sektora Industrije kompanija DOO Jugoinspekt – Novi Sad se bavi pružanjem usluge kontrole kvaliteta i kvantiteta svih vrsta roba u obimu:

Osnovne delatnosti poslovne jedinice za Tekstil, kožu i obuću su:

 • Kontrolna organizacija Tipa A (standard SRPS ISO /IEC 17020:2012), Kontrolisanje usaglašenosti kvaliteta i kvantiteta roba;
 • Kontrola roba Pregled roba, uzorkovanje, ispitivanje, merenje i slične operacije; Kontrola pakovanja, obeležavanja i označavanja;
 • Akreditovana laboratorija za ispitivanje tekstila, kože i obuće (SRPS ISO/IEC 17025:2017);
 • Izdavanje Izveštaja o kontrolisanju kvaliteta i/ ili kvantiteta sa podacima za Deklaraciju.

Proizvodi domaćih proizvođača ili proizvodi iz uvoza stavljaju se na tržište Republike Srbije, samo ako su usaglašeni sa propisanim tehničkim zahtevima i označeni u skladu sa propisima:

 • Pravilnikom o označavanju i obeležavanju tekstilnih proizvoda (’’Službeni glasnik RS’’ broj 1/2014 i 86/2019) i
 • Pravilnikom o označavanju obuće (’’Službeni glasnik RS’’ broj 1/2014).
 • Zakon o trgovini (’’Službeni glasnik RS’’ broj 52/2019) propisuje deklarisanje proizvoda i inspekcijski nadzor nad sprovođenjem propisa donetih na osnovu ovog Zakona.

Artikli za kontrolu su podeljeni na sledeće segmente:

 • Tkanine, pletiva i netkani tekstil;
 • Odevni proizvodi (gornji odevni predmeti, rublje, košulje i bluze, kape, rukavice, čarape, marame i slično);
 • Obuća i galanterijski proizvodi;
 • Ćebad, dušeci, jorgani, jastuci, prekrivači, posteljno rublje i rublje za domaćinstvo;
 • Tekstilni podni zastirači (tepisi, ćilimi, prostirke za kupatilo, otirači i slično).

ZAŠTO DOO JUGOINSPEKT – NOVI SAD?

 • preko 70 godina iskustva u kontroli robe i pružanju usluga
 • dugogodišnja saradnja sa klijentima i dobra reputacija
 • pokrivenost područja Republike Srbije
 • efikasna i brza usluga, prilagođena zahtevima klijenta
 • zadovoljstvo klijenta dobijenom uslugom
 • digitalizovan proces obrade podataka i izveštavanje
 • iskusni inspektori i laboratorijski analitičari
 • međunarodno priznate akreditacije i sertifikati

DOO Jugoinspekt – Novi Sad  je siguran i pouzdan partner u procesu pripreme za navedene Standarde i zakonske regulative.

Kontaktirajte nas: Aleksandra Stanojev,  Direktor sektora industrija na e-mail
aleksandra.stanojev@juins.rs
ili na kontakt telefon +381648442098 za ugovaranje sastanka i više informacija.

Postanite naš partner.