Poljoprivreda


Sektor poljoprivreda

Sektor Poljoprivreda se bavi kontrolisanjem kvaliteta i kvantiteta poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Primarna su kontrolisanja: žitarica, uljarica, šećerne repe, sojine i suncokretove sačme, ulja, brašna, kafe, začina, voća, povrća, mesa i
proizvoda od mesa, mleka i mlečnih proizvoda, alkohola, šećera, konzerviranih proizvoda, jaja itd.
Delatnost u domenu kontrolisanja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda obuhvata:

Kontrolisanje
pretovara robe

Uzorkovanje

Kvalitativno i
kvantitativno
kontrolisanje

Laboratorijska ispitivanja

Pregled skladišta,
pakovanja i
obeležavanja robe

Kontrolu podobnosti
transportnih
sredstava

Monitoring

Ekspertize

Naše poslovnice

Sektor Poljoprivreda je organizovan na teritorijalnom principu , sa poslovnicama u svim većim trgovačkim i proizvođačkim centrima u Vojvodini:

  • Poslovnica „BANAT“ sa sedištem u Zrenjaninu
  • Poslovnica „SREM“ sa sedištem u Sremskoj Mitrovici
  • Poslovnica „SEVEROZAPADNA BAČKA“ sa sedištem u Somboru i ispostavama u Subotici
  • Poslovnica „JUGOISTOČNA BAČKA“ sa sedištem u Novom Sadu
  • Poslovnica „JUŽNI BANAT“ sa sedištem u Pančevu

Naše akreditacije

Preuzmite naše akreditacije

“Jugoinspekt-Novi Sad” je ovlašćen od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao nadležnog državnog organa za kontrolisanje kvaliteta pojedinih grupa poljoprivredno – prehrambenih proizvoda u spoljnotrgovinskom prometu, kao i za poslove laboratorijskih ispitivanja u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje i sprovođenje programa monitoringa. Pored ovoga Jugoinspekt Novi Sad je na listi zvaničnih agencija i laboratorija akreditovanih u trećim zemljama za izdavanje dokumenata koja prate svaku pošiljku vina pri uvozu u EU (član 48 , Uredbe komisije EC 555-2008 od 26.06.2008, lista 06 od 07.08.2009.)

 

Akreditacija kontrolnog tela

 

 

 

Akreditacija za ispitivanje poljoprivredno prehrambenih proizvoda

 

Članovi smo