Centralna Laboratorija

DOO Jugoinspekt- Novi Sad je ovlašćen od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao nadležnog državnog organa:

 • za kontrolisanje kvaliteta pojedinih grupa poljoprivredno – prehrambenih proizvoda
 • za poslove laboratorijskih ispitivanja u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje i
 • za sprovođenje programa monitoringa za potrebe državne kontrole.

DOO Jugoinspekt – Novi Sad u sklopu svog poslovanja koristi usluge sopstvene Centralne laboratorije, koja je akreditovana prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017, čiji su Izveštaji o ispitivanju priznati na međunarodnom nivou (Akreditaciono telo Srbije je član Međunarodne saradnje za akreditaciju laboratorija – ILAC MRA sporazuma).

Centralna Laboratorija se sastoji iz:

 • Laboratorije za ispitivanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda akreditovane od strane ATS-a po standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017, akreditacioni broj 01- 090 i
 • Laboratorije za ispitivanje naftnih i hemijskih proizvoda, tekstila, kože i obuće akreditovane od strane ATS-a po standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017, akreditacioni broj 01- 091

koje zadovoljavaju zahteve standarda i kompetentne su za obavljanje poslova ispitivanja.

Ispitivanje u Centralnoj laboratoriji

Za dostavljene predmete ispitivanja, u laboratoriji za ispitivanje poljoprivredno – prehrambenih proizvoda, vršimo sledeća laboratorijska ispitivanja:

 • fizičko- hemijska ispitivanja (vlaga, protein, celuloza, primese, vlažni gluten, kiselost itd.)
 • mikrobiološka ispitivanja (Salmonella spp., Listeria, E. coli, klostridije, kvasci i plesni itd.)
 • ispitivanje sadržaja teških metala (Pb, As, Cd, Hg, Cu, Zn itd.)
 • ispitivanje sadržaja pesticida u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje
 • ispitivanje prisustva mikotoksina (aflatoksin, DON, zearalenon, fumonizin itd.)
 • ispitivanje prisustva polihlorovanih bifenila, akrilamida, dioksina, vitamina
 • vizuelne i senzorne analize (stanje uzorka, izgled, čistoća, zrelost)
 • GMO (screening i kvantifikacija)
 • radioaktivnost (Cs 137, 134)
 • sprovođenje programa monitoringa

DOO Jugoinspekt – Novi Sad je kontrolna organizacija tipa A (SRPS ISO / IEC 17020: 2012). Svojom nezavisnom i nepristrasnom ugovornom kontrolom kvaliteta i kvantiteta roba i usluga izdaje Health Certificate za potrebe izvoza. Jedni smo od retkih kontrolnih kuća koja garantuje zdravstvenu bezbednost kontrolisanih proizvoda prilikom izvoza u zemlje EU, država članica EAEU, Bliskog Istoka, Kine itd.

Za dostavljene predmete ispitivanja, u laboratoriji za ispitivanje naftnih i hemijskih proizvoda, tekstila, kože i obuće, vršimo sledeća laboratorijska ispitivanja:

 • fizika i hemijska ispitivanja đubriva i sirovina za njihovu proizvodnju
 • fizička i hemijska ispitivanja hemikalija i hemjskih proizvoda (sirćetna kiselina, antifriz, metanol, praškovi za pranje, sapuni)
 • fizička i hemijska ispitivanja nafte i naftnih proizvoda i tečnog naftnog gasa (TNG)
 • fizička i hemijska ispitivanja tekstilnih proizvoda, odeće i proizvoda od kože

ZAŠTO DOO JUGOINSPEKT – NOVI SAD?

 • preko 70 godina iskustva u kontroli robe i pružanju usluga
 • dugogodišnja saradnja sa klijentima i dobra reputacija
 • pokrivenost područja Republike Srbije
 • efikasna i brza usluga, prilagođena zahtevima klijenta
 • zadovoljstvo klijenta dobijenom uslugom
 • digitalizovan proces obrade podataka i izveštavanje
 • iskusni inspektori i laboratorijski analitičari
 • međunarodno priznate akreditacije i sertifikati

DOO Jugoinspekt – Novi Sad  je siguran i pouzdan partner u procesu pripreme za navedene Standarde i principe.

Kontaktirajte nas: Dušanka Vukmirović,  direktor centralne laboratorije na e-mail
dusanka.vukmirovic@juins.rs
ili na kontakt telefon +381648442026 za ugovaranje sastanka i više informacija.

Postanite naš partner.