DOO Jugoinspekt – Novi Sad je ovlašćeno telo za kontrolu i sertifikaciju u organskoj proizvodnji

DOO Jugoinspekt – Novi Sad je ovlašćeno telo od strane Ministarstva Poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za:

  • obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji u 2024. godini, zaključno sa 31. decembrom 2024. godine (od 11. decembra 2023. godine, broj rešenja 320-10-09668/ 2023-08) (objavljeno u ‘’Sl. Glasnik RS’’ br. 4/24 od 19. januara 2024. godine);
  • Kontrolnoj organizaciji DOO Jugoinspekt – Novi Sad dodeljuje se broj koda РС-ОРГ-004

Leave a Reply